Gemeentehuis van Haasdonk

Gemeentehuis van Haasdonk

WAS001000048

Voormalig gemeentehuis uit het einde van de 16de eeuw (heropgebouwd in 1926). Volgens de overlevering was het eerst een lokaal voor de schutters; een juiste bouwdatum is niet terug te vinden. In 1578 werd het ganse dorp platgebrand door de Geuzen, hieruit kunnen we besluiten dat het gemeentehuis of dorpshuis herbouwd werd na 1578. Bij de verbouwing in 1926 bleek dat er geen eigen fundering bestond voor het dorpshuis, de muren zaten gewoon een halve meter in de grond, verder niks. Het dorpsplein nu "Pastoor Verwilghenplein" genoemd heette vroeger het Schuttershof en is met inspraak van de bewoners gemoderniseerd, maar het rustieke element bleef bewaard. De vele bomen op het plein werden ook gespaard.
foto
1926