Bevel van Kommandeur Kedor in Sint-Niklaas, 6 juni 1940

Bevel van Kommandeur Kedor in Sint-Niklaas, 6 juni 1940

SASN20101103_014

Major en Batallion-Kommandeur Kedor gelast alle gewezen Belgische soldaten die in Sint-Niklaas verblijven om zich op 6 juni 1940 om 18 u voor het stadhuis te presenteren, in hun militair uniform of – als zij dat niet meer hebben – in burgerkledij.
affiche
Sint-Niklaas
6 juni 1940