Aandeel van de Aero-club van Sint-Niklaas, 1912

Aandeel van de Aero-club van Sint-Niklaas, 1912

WAS001000235

Sinds de eerste experimenten met Montgolfières in Frankrijk (1783) was de interesse voor luchtballons ook in het Waasland niet uit de lucht. In de beginperiode hielden vooral individuen zich bezig met allerlei experimenten met gassen en luchtdichte stoffen. In de tweede helft van de 19de eeuw had de spektakelwaarde van de luchtballon zo'n vlucht genomen dat er tot in de kleinste dorpen ballons werden opgelaten bij kermissen en andere speciale gelegenheden. In het Waasland gebeurde dit de eerste maal in 1866 in Lokeren. Er waren toen al ballons met speciale vormen en er werden passagiers meegenomen. Eind 19de eeuw ontstond de rage een luchtacrobaat onder de ballon allerlei acrobatische oefeningen te laten uitvoeren. In 1900 zorgde Miss Leo Dina voor een bloedstollend spektakel . Ze hing onderaan de ballon aan een trapeze en dit enkel met haar tanden! Vanaf 1906 is er sprake van de eerste ballonvaardersvereniging in het Waasland : 'De onbevreesde luchtreizigers'. Elk jaar mochten enkele leden de lucht in . De gelukkigen werden door loting aangeduid. De officiële stichtingsdag van de Aëro-Club van Sint-Niklaas was 27 mei 1912, maar al op 4 mei 1911 was de eerste ballonvaart doorgegaan. De Waaslander I was eigendom van de club, een uniek feit in het België van toen. Het geld voor de aankoop van de ballon werd ingezameld door de verkoop van 200 aandelen van 50 oude Belgische frank. In 1913 werd reeeds een tweede gasballon aangekocht 'de Waaslander II'. De vereniging was ambitieus : het doel was een "Vlaamsche School voor Luchtvaart" te worden. Ze wilde de luchtvaart en wetenschappelijke experimenten bevorderen. Ze ijverde ook voor de promotie van de Nederlandse taal ! De vereniging was nog om een andere reden uniek. Terwijl overal elders luchtvaartvereinigingen werden opgericht door de elite, waren in Sint-Niklaas vooral middenstanders en enkele arbeiders aktief. De oorlog betekende het einde van de activiteiten. In 1914 werden de 2 ballons opgeëist door het Belgische leger.

Ottina BORGHGRAEF, Twee eeuwen ballonvaart in het Land van Waas (1784-1984), in : Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1987, p 5-107
foto
Sint-Niklaas
1900 tot 1914