Verordening door Duitse bezetter voor horeca, Tweede Wereldoorlog

Verordening door Duitse bezetter voor horeca, Tweede Wereldoorlog

SASN20101104_009

De Duitse militaire bevelhebber kondigt deze verordening af voor horecazaken: zij mogen geen gerantsoeneerde levensmiddelen afleveren als er geen zegels overhandigd worden; Duitse militairen die zelf in hun levensonderhoud voorzien, kunnen rantsoeneringszegels afhalen bij de Ortskommandantur.
affiche
Sint-Niklaas
1940-1945 Tweede Wereldoorlog