Waterkeringsmuur (restant)

GZonroerend002

De restanten van de waterkeringsmuur in Burcht. Bij dreigende overstroming konden met dit systeem schotten over de laaggelegen straat worden aangebracht om het water tegen te houden.
1900 - 1950
watersnood