Bevestigingsbrief aanwezigheid Gouverneur

Bevestigingsbrief aanwezigheid Gouverneur

ERF010511-053

Bevestiging aanwezigheid Gouverneur Mariën op officiële opening nieuw rusthuis op 21 september 1958
brief
21 september 1958