Overstroomde hooilanden van de Durme

Overstroomde hooilanden van de Durme

PCAV20110902_004

Zicht op de overstroomde hooilanden langs de Durme. De gecontroleerde winterse overstromingen en de slibafzetting die ermee gepaard ging, maakte deze gronden vruchtbaar zonder zware inspanningen. Het hooi dat hier in de zomer kon worden geoogst was kostbaar als veevoeder, zeker in de tijd dat het paard nog een centrale plaats innam als last- en trekdier.
foto
Lokeren
circa 1948