De Charte van Vlaenderen

De Charte van Vlaenderen

Het Land van Waas_Heyns A4

Een stoet van schepen is op weg van of naar de Noordzee. We herkennen de vlaggen van Oostenrijk, Engeland, Frankrijk en Schotland, Portugal en Venetië. Bovenaan zijn er drie wapenschilden, links het wapenschild van Bourgondië, in het midden het wapen van de Habsburgers en rechts het wapen van Vlaanderen. De vier beren van de Mercatorkaart komen ook voor. Ze symboliseren de vier oudste adellijke geslachten van Vlaanderen : de Cisoin, de Heyne, de Pamele en de Boelare. In het kaartblad vinden we 25 wapens en 64 vlaggen die de stamplaatsen van de edele geslachten of van de ommuurde steden voorstellen. De kaart is met politieke bedoelingen gemaakt. Ze wil de macht van Gent als hoofdstad van Vlaanderen benadrukken. Schaal 1/205386, oriëntatie zuid.
kaart
1538