De markt en het centrum van Sint-Niklaas

De markt en het centrum van Sint-Niklaas

K 508

Plan figurative vande Merckt der Prochie van St-Nicolaes met aenwijsinge der plaetsen wat daer te coop is. Aldus opgestelt ten versoecke van mijne Heren Meyer ende Schepenen der voornoemde prochie bij den ondereschreven geswooren Lantmeter ten jare 1743 onderteekent J.B. Manderschaidt.

Deze kaar was één van de eerste schenkingen aan de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Ze werd geschonken door ridder De Schoutheete de Tervarent.
kaart
1743
Cartografie,