Vierden brouckwijck (Bazel)

Vierden brouckwijck (Bazel)

BWK&P_20120417_002

Caerten figurative van alle de landen gelegen in Baesel ende Rupelmonde Broeck soo als de selve tegenwordigh zijn gereguleert sedert de leste bedykinghe vanden jaere 1718, ende oock vermindert al de buyten schooren soo vele de selve sijn ingenomen door het beswaeren vanden hooftdyck oock de prysye der landen alhier in dese caerten aangeteeckent met rooden inckt beneffens de numerus ende hemelsche breede van ieder stuck (sic). Percelering - gekopieerd van de originele kaart van Gillis van Goethem - tekening.
kaart
1738