Caertien figuratief van de hooghe landen opde Waessche Clinghe

Caertien figuratief van de hooghe landen opde Waessche Clinghe

BWK&P_20110101_100

Caertien figuratief van de hooghe landen opde Waessche Clinghe, gheleghen tusschen de Scheyt-Raye vanden lande van Waes, ende huelster ambacht ter eendere zijden, ende de leeghe landen vande polder vande Roodenmoer ter andere (sic).
kaart
1683