Het belegh der stadt Antwerpen

Het belegh der stadt Antwerpen

BWK&P_20120415_115

Het belegh der stadt Antwerpen inden jaeren MDLXXXIV en MDLXXXV (sic). Kaart ter illustratie van het beleg van Antwerpen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
kaart
1585