De molen van Doel

De molen van Doel

PCJM20120902_018

De eerste vermelding van de molen van Doel dateert van 1614 bij de herbedijking van de in 1567 opgeworpen dijken. De molen is niet op de dijk gebouwd maar zit er a.h.w. in geprangd, zijn grondvesten gaan derhalve buitengewoon diep. De oprichting mag geplaatst worden ca. 1600, en waarschijnlijk was het van bij de aanvang een stenen molen, om die reden beschouwd als één van de oudste stenen molens van Vlaanderen. De molen was in gebruik tot circa 1928. Toen werd hij verkocht en diende als buitenverblijf. Door een sterfgeval werd hij opnieuw verkocht aan Eugeen Herman en ingericht tot museum. Dia maakt deel uit van een reeks over de Beverse regio.
diapositief
1960 tot 1970
Molens, dijken