Figuratieve geaquarelleerde kaart van de kasseiwegen te Sint-Niklaas

Figuratieve geaquarelleerde kaart van de kasseiwegen te Sint-Niklaas

Keure226

Op grond van originele kaarten van de Sint-Nicolaasparochie, de heerlijkheid Beveren en het Land van Waas heeft landmeter Jacobus Judocus du Caju een detailkaart op schaal 300 roeden getekend van het centrum van Sint-Niklaas, de zuidelijke wijken Puitvoet, Heimolen en de Neerkouter (gedeeltelijk), en de gemeenten Tielrode en Elversele. Ten noorden zijn de wijken Beenaart, Groot Kloosterland en Jan Van Laere gesitueerd. Ten zuiden is de kronkelende loop van de Durme te zien die in de Schelde uitmondt. De kaart geeft een overzicht van de door de Keure en het Beverse aangelegde kasseiwegen. In een Declaratie rechts van de kaart licht du Caju zijn werkwijze toe en geeft hij de eindresultaten van zijn meet- en rekenwerkzaamheden weer. Hij wijst de gebruiker erop dat hij huizen, kastelen en andere gebouwen op de plattegrond heeft weergegeven. De kaart hoort bij een pak administratieven documenten uit 1686-1780 over het plaveien van wegen, onder andere in de Plezant- en de Raapstraat.
kaart
Sint-Niklaas
13 augustus 1773