Polder overstroomd, 1944

Polder overstroomd, 1944

D006

De polder onder water, vermoedelijk de Olifanthoeve aan de Oostlange weg. (foto vermoedelijk genomen door Jozef Stuer).
foto
1944