Haven van Doel in de winter

Haven van Doel in de winter

D033

Haven van Doel onder het ijs. Vissersboot afgemeerd langszij van het binnenschip, D 2.
foto
februari 1956