Broeder Alois en Jozef De Wilde bij de Reinaertbank in Nieuwnamen

Broeder Alois en Jozef De Wilde bij de Reinaertbank in Nieuwnamen

WAS001000132

In het jaar 1955 werd het Reinaertpad officieel ingewandeld en -gereden. Ook in Nieuwnamen (een Nederlandse gemeente, 'geplakt' aan Kieldrecht) werd een bankje gezet, want ten zuidwesten van Hulsterlo (de oude naam voor het dorp) zou Reinaert een schat hebben verborgen in een vijver 'Kriekeputte' genaamd. Een zinsnede uit het epos wordt kalligrafisch weergegeven op de leuning van de bank : "Weetstu waar kriekeputte staet Cuwaert sprac of ict weet". Aan de bank zien we twee bekende 'vossenjagers' : Broeder Aloïs (met bril) en Jozef De Wilde. Jozef De Wilde (12 september 1906 - 27 juni 1993) was evenmin als broeder Aloïs een Waaslander, maar zijn interesse voor de geschiedenis van onze streek werd aangepord door zijn verblijf als onderpastoor in het Scheldedorpje Doel. Zijn opzoekingen leidden tot tientallen studies, boeken en artikels. Het meest bekend werd hij door zijn Reinaert-onderzoek. Jarenlange opzoekingen overtuigden hem dat dit Middeleeuws epos historische feiten weerspiegelde. Zelfs de plaatsnamen kon hij traceren. Dit betekende meteen de inkleuring van het Waasland als Reinaertstreek. Jozef De Wilde was ook bestuurslid van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas en medeoprichter van Bibliotheca Wasiana.
foto
Sint-Niklaas
1955