Toekenning van een ‘waschloon’, ‘huishuur’ of een vroedvrouw als hulp voor armen

Toekenning van een ‘waschloon’, ‘huishuur’ of een vroedvrouw als hulp voor armen

ERF010511-89

Allerlei beslissingen uit het notulenboek van de Burgerlijke Godshuizen van 1866. Er werd o.a. regelmatig een ‘waschloon’, ‘1 dag kuischen’, ‘een paar schoenen’ of tussenkomsten in huishuur toegekend aan bepaalde behoeftigen. Vrouwen die net waren bevallen kregen meestal hulp van een ‘achterwares’ of ‘achterwaarster’ (een vroedvrouw) toegekend. Ook de aanvaardingen van personen in het armhuis werden genotuleerd.
boek
Waasmunster
1866
Armoede