Vaststelling verbruik van levensmiddelen voor het armhuis

Vaststelling verbruik van levensmiddelen voor het armhuis

ERF010511-097

In het notulenboek van het bureel van Weldadigheid werd op 30/8/1833 het verbruik van de levensmiddelen voor het armhuis vastgesteld. In diezelfde zitting werd bepaald dat Henri Waghemans, een jongeman van elf werd ‘besteed’ aan Pieter Van Mele, een wever te Waasmunster, voor een bedrag van 27 francs en 21 centimen. Hij was hierbij gehouden om gedurende een jaar in kledij te voorzien voor deze jongen.
boek
Waasmunster
30 augustus 1833
Kinderarbeid