Positie van Antwerpen

Positie van Antwerpen

BWK&P_20110101_098

Antwerpen, strategie. Figuratieve kaart met in de rechter benedenhoek tekeningen van een mortierbatterij.
kaart
1832