Popp-kaart: Plan parcellaire de la commune de Dacknam avec les mutations

Popp-kaart: Plan parcellaire de la commune de Dacknam avec les mutations

BWK&P_20110101_099

Kadastrale kaart van Daknam. Noordwesten bovenaan. Bevat rechts bovenaan een bijkaart van de ontwikkeling van het dorp, schaal 1:2500.
kaart
19de eeuw