Lagere school Berkenboom in Sint-Niklaas

Lagere school Berkenboom in Sint-Niklaas

ASN001000130

De leerlingen van het 'Externaat Berkenboom' in de Ankerstraat in Sint-Niklaas poseren samen met onderwijzende zusters van de kloostergemeenschap van de H. Vincentius a Paulo. Door de nog steeds bestaande toegangspoort in de Ankerstraat stapten in 1905 voor het eerst kinderen op de nieuwe speelplaats. Deze leerlingen, zowel kleuters als lagere schoolkinderen, betrokken er vijf klaslokalen. De jongens die in de Berkenboom school liepen, waren leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar van het Sint-Jozefinstituut. In 1913 werd op het bestaande gebouw een verdieping opgetrokken.

A. BECK, C. BURM & A. REYNS, 350 jaar Berkenboom, 1998.
foto
350 X 410
1900 tot 1920