Register van staten van goed van de heerlijkheid Eksaarde.

Register van staten van goed van de heerlijkheid Eksaarde.

320

Dit register bevat alle staten van goed die in de heerlijkheid Eksaarde zijn opgemaakt tussen 17 februari 1785 en 27 november 1788. Op de opengeslagen bladzijde is een fragment te zien uit de staat van goed die op 1 maart 1787 is opgemaakt bij het overlijden van Adriana Van Duyse. Een staat van goed is een inboedellijst van alles wat er in een sterfhuis kon gevonden worden aan baten en schulden.
1785 tot 1788