Missionaris De Wilde Karel

Missionaris De Wilde Karel

HDKSP20120601-029

1984 Pater Karel De Wilde sloot zijn lange loopbaan als missionaris af, maar werd terug naar zijn Waasland geroepen om aalmoezenier te zijn van het rusthuis in Sint-Gillis-Waas.
foto
1984
, bruikleen, 2011