Hooiwagen met os

Hooiwagen met os

BBE001000037

Een os trekt een volgeladen hooiwagen, op het einde van de hooioogst. De os is uitgerust met een versierd hoofdtuig. Het hooi was ondermeer een belangrijk wintervoer voor de lokale veestapel. Tegen de 20ste eeuw gebruikte het gros van de landbouwers (trek)paarden in plaats van ossen als lastdier.

Het 'mennen' van de oogst. Aan de lengte van het stro te zien is dit rogge. De schoven worden op de kar geladen met lagen in de lengte en in de breedte van de kar. De bomen rond de akkers staan er volgens het historische plantrecht in de omgeving van Beveren. (Met dank aan André Verstraeten)
foto
Beveren
1880 tot 1920
Landbouw